Styr servon med PWM Shield

PWM-shielden som finns för Arduino är ett praktiskt sätt att utöka antalet PWM-utgångar och för att styra många lysdioder, servon etc. samtidigt, och utan att ta upp anslutningar på Arduino-kortet. …

Trådlös dataöverföring med nRF24L01

Radio-chippet nRF24L01 ger enkel dataöverföring över långa avstånd mellan två Arduino-kort. Det finns många olika färdiga moduler som använder detta chip. Vissa har en lite antenn på kretskortet och andra …

Styr unipolär stegmotor med Arduino

Unipolära stegmotorer är ganska ovanliga nuförtiden eftersom de generellt inte är lika kraftfulla som bipolära motorer av samma fysisk storlek. De är däremot enklare att driva och kräver enklare elektronik. …