Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning av robot med arm och LED-matrisdisplayer via Bluetooth

#include <ContinuousStepper.h>
#include <Servo.h>
#include <LEDMatrixDriver.hpp>

#define LEFT_MOTOR_STEP_PIN 3
#define LEFT_MOTOR_DIR_PIN 2
#define RIGHT_MOTOR_STEP_PIN A4
#define RIGHT_MOTOR_DIR_PIN A5
#define BLUETOOTH_RX_PIN 10
#define BLUETOOTH_TX_PIN 8
#define ARM_SERVO_PIN 5
#define GRIPPER_SERVO_PIN 6

#define ARM_DEFAULT_POSITION 100
#define GRIPPER_DEFAULT_POSITION 150

#define ACCELERATION 1500
#define FORWARD_SPEED 800
#define BACK_SPEED 800
#define TURN_SPEED 800

#define DISPLAY_CS_PIN 9
#define DISPLAY_BRIGHTNESS 5


ContinuousStepper<StepperDriver> left_motor;
ContinuousStepper<StepperDriver> right_motor;

LEDMatrixDriver display(2, DISPLAY_CS_PIN);

Servo arm;
Servo gripper;

unsigned long int arm_timer = 0;
unsigned long int display_timer = 0;
unsigned long int blink_timer = 0;

enum direction {
 dir_forward,
 dir_backward,
 dir_left,
 dir_right,
 dir_stop
};
enum direction current_direction = dir_stop;


byte eyes_forward[] = {
 B00111100,
 B01111110,
 B11111111,
 B11100011,
 B11100011,
 B11111111,
 B01111110,
 B00111100
};

byte eyes_left[] = {
 B00111100,
 B01111110,
 B11111111,
 B11111111,
 B11111111,
 B11100011,
 B01100010,
 B00111100
};

byte eyes_right[] = {
 B00111100,
 B01100010,
 B11100011,
 B11111111,
 B11111111,
 B11111111,
 B01111110,
 B00111100
};

byte eyes_blink[] = {
 B00000000,
 B00010000,
 B00010000,
 B00010000,
 B00010000,
 B00010000,
 B00010000,
 B00000000,
};


void forward() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 current_direction = dir_forward;
}

void backward() {
 left_motor.spin(-BACK_SPEED);
 right_motor.spin(-BACK_SPEED);
 current_direction = dir_backward;
}

void turn_left() {
 left_motor.spin(0);
 right_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 current_direction = dir_left;
}

void turn_right() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(0);
 current_direction = dir_right;
}

void rotate_left() {
 left_motor.spin(-TURN_SPEED);
 right_motor.spin(TURN_SPEED);
 current_direction = dir_left;
}

void rotate_right() {
 left_motor.spin(TURN_SPEED);
 right_motor.spin(-TURN_SPEED);
 current_direction = dir_right;
}

void stop() {
 left_motor.stop();
 right_motor.stop();
 current_direction = dir_stop;
}


void run_robot(String command) {
 int pos;
 switch(command[0]) {
  case 'F':
   forward();
   break;
  case 'G':
   backward();
   break;
  case 'L':
   turn_left();
   break;
  case 'R':
   turn_right();
   break;
  case 'S':
   stop();
   break;
  case 'J':
   pos = command.substring(1, command.length()).toInt();
   arm.write(pos);
   break;
  case 'K':
   pos = command.substring(1, command.length()).toInt();
   gripper.write(pos);
   break;
  default:
   break;
 }
}


void update_display() {
 unsigned long int now = millis();
 if (now - display_timer < 100) {
  return;
 }
 display_timer = now;
 if (now - blink_timer > 3000) {
  drawEyes(eyes_blink);
  blink_timer = now;
  return;
 }
 switch(current_direction) {
  case dir_forward:
  case dir_backward:
  case dir_stop:
   drawEyes(eyes_forward);
   break;
  case dir_left:
   drawEyes(eyes_left);
   break;
  case dir_right:
   drawEyes(eyes_right);
   break;
 }
}


void drawEyes(byte *eyes) {
 for (int col = 0; col < 8; col++) {
  display.setColumn(col, eyes[col]);
  display.setColumn(col + 8, eyes[col]);
 }
 display.display();
}void setup() {
 Serial.begin(9600);
 // Setup motors
 left_motor.begin(LEFT_MOTOR_STEP_PIN, LEFT_MOTOR_DIR_PIN);
 right_motor.begin(RIGHT_MOTOR_STEP_PIN, RIGHT_MOTOR_DIR_PIN);
 left_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 right_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 // Setup servos
 arm.attach(ARM_SERVO_PIN);
 arm.write(ARM_DEFAULT_POSITION);
 gripper.attach(GRIPPER_SERVO_PIN);
 gripper.write(GRIPPER_DEFAULT_POSITION);
 // Init LED display
 display.setEnabled(true);
 display.setIntensity(DISPLAY_BRIGHTNESS);
}

String command;
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {
  int ch = Serial.read();
  if (ch == '\n') {
   run_robot(command);
   command = "";
  }
  else {
   command += (char)ch;
  }
 }

 left_motor.loop();
 right_motor.loop();
 update_display();
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *