03. Prata med datorn

Eftersom ett Arduino-kort normalt inte har någon skärm eller tangentbord så är det väldigt svårt att se vad som händer i koden. Men USB-kabeln som du använder för att ladda ner program till Arduino-kortet kan även skicka text tillbaka till datorn. Detta görs med ett programelement som heter Serial. För att ta emot texten på datorn finns det många program att välja på, men Arduino-prpgrammet som du använder för att skriva kod i har denna funktion inygd. Du aktiverar funktionen med ”Seriell Monitor” i ”Verktyg”-menyn.

I din Arduino-kod måste du först aktivera funktionen och ställa in vilken hastighet som kommunikationen ska ske med. Detta görs med funktionen Serial.begin(9600), där 9600 är koomuniaktionshastigheten. Denna hastighet måste vara samma på Arduinon och på datorn. Standardvärdet är 9600 bitar per sekund vilket innebär ungefär 1000 tecken per sekund. För att skicka text till datorn använder du funktionen Serial.println(”din text här”). println står för ”print with line feed” och skickar alltså din text följt av koden för radbrytning. Det finns även en funktion som heter Serial.print() som också skickar text till datorn, men lägger inte till radbrytningen.

Koden

// Funktionen setup körs en gång vid uppstart eller reset
void setup() {
 // Aktivera seriell kommunikation med en hastighet av 9600 bps
 Serial.begin(9600);
 // Skicka ett startmeddelande till datorn
 Serial.println("Programmet startar");
}

// Skapa en variabel som vi kan använda som en räknare
int count = 0;

// Funktionen loop körs om och om igen tills Arduinon stängs av eller resettas
void loop() {
 // Skicka text och räknarens värde till datorn
 Serial.print("Räknarens värde är: ");
 Serial.println(count);
 // Vänta 500 ms
 delay(500);
 // Öka räknarens värde med ett
 count = count + 1;
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *