Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning med bluetooth

#include <SoftwareSerial.h>
#include <ContinuousStepper.h>

#define LEFT_MOTOR_STEP_PIN 5
#define LEFT_MOTOR_DIR_PIN 13
#define RIGHT_MOTOR_STEP_PIN 18
#define RIGHT_MOTOR_DIR_PIN 19
#define BLUETOOTH_RX_PIN 26
#define BLUETOOTH_TX_PIN 25

#define ACCELERATION 12000
#define FORWARD_SPEED 8000
#define BACK_SPEED 8000
#define TURN_SPEED 8000


ContinuousStepper<StepperDriver> left_motor;
ContinuousStepper<StepperDriver> right_motor;

SoftwareSerial BTReceiver(BLUETOOTH_RX_PIN, BLUETOOTH_TX_PIN);void forward() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(-FORWARD_SPEED);
}

void backward() {
 left_motor.spin(-BACK_SPEED);
 right_motor.spin(BACK_SPEED);
}

void turn_left() {
 left_motor.spin(0);
 right_motor.spin(-FORWARD_SPEED);
}

void turn_right() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(0);
}

void rotate_left() {
 left_motor.spin(-TURN_SPEED);
 right_motor.spin(-TURN_SPEED);
}

void rotate_right() {
 left_motor.spin(TURN_SPEED);
 right_motor.spin(TURN_SPEED);
}

void stop() {
 left_motor.stop();
 right_motor.stop();
}void setup() {
 left_motor.begin(LEFT_MOTOR_STEP_PIN, LEFT_MOTOR_DIR_PIN);
 right_motor.begin(RIGHT_MOTOR_STEP_PIN, RIGHT_MOTOR_DIR_PIN);
 left_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 right_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 BTReceiver.begin(9600);
 Serial.begin(115200);
}

void loop() {
 if (BTReceiver.available() > 0) {
  int ch = BTReceiver.read();
  switch(ch) {
   case 'F':
    forward();
    Serial.println("Forward");
    break;
   case 'G':
    backward();
    Serial.println("Backward");
    break;
   case 'L':
    turn_left();
    Serial.println("Rotate left");
    break;
   case 'R':
    turn_right();
    Serial.println("Rotate right");
    break;
   case 'S':
    stop();
    Serial.println("Stop");
    break;
   default:
    break;
  }
 }

 left_motor.loop();
 right_motor.loop();
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *