Styr servon med PWM Shield

PWM-shielden som finns för Arduino är ett praktiskt sätt att utöka antalet PWM-utgångar och för att styra många lysdioder, servon etc. samtidigt, och utan att ta upp anslutningar på Arduino-kortet. …

Hur man löder elektronik

Lödning är ett sätt att foga samman två metalldelar. Man gör detta genom att smälta en metall (lödtenn) med låg smältpunkt och låter den flyta ut mellan de två metalldelarna. …

Trådlös dataöverföring med nRF24L01

Radio-chippet nRF24L01 ger enkel dataöverföring över långa avstånd mellan två Arduino-kort. Det finns många olika färdiga moduler som använder detta chip. Vissa har en lite antenn på kretskortet och andra …

Timer med Arduino

I den här guiden visar vi hur du kan bygga en timer eller äggklocka med ett Arduino-kort, en display-modul baserad på TM1637 och ett par knappar och en aktiv summer. …