Att använda lysdioder

En lysdiod fungerar ungefär som en lampa, men till skillnad från en lampa som lyser starkare ju högre spänning den får så beror en lysdiods ljusstyrka på strömmen istället. Man kan alltså inte bara koppla in en lysdiod direkt till ett batteri eller strömadapter för då kommer den sannolikt gå sönder. Man måste begränsa dess ström genom ett motstånd. Exakt värde på motståndet beror på spänning, lysdiodtyp och vilken ljusstyrka man önskar, men för vanliga lysdioder som kopplas till 5 volt är 220 ohm ett bra riktvärde.

Exakt vilket motståndsvärde man ska använda kan man få från följande formel:

R = (VCC – VLED) / ILED

Där R är motståndet, VCC spänningen som dioden ska kopplas till, VLED är diodens spänningsfall och ILED är önskad ström genom dioden. De flesta lysdioder klarar en maximal ström på 20 mA och lyser då som absolute starkast, men moderna lysdioder är väldigt effektiva och klarar sig med långt mindre ström, ofta under 1 mA. För hög ström kan däremot skada dioden, så det är bättre att använda låg ström än för hög. Diodens spänningsfall varierar från ca 1,4 Volt för infraröda lysdioder och upp till över 4,8 volt för högintensiva vita och blåa lysdioder.

Exempel: Du vill koppla in en blå lysdiod till ett 6-volts-batteri. Lysdioden har enligt uppgift ett spänningsfall på 3,6 Volt och dess maximala ström är 20mA. Du bryr dig inte om att få ut fulla ljusstyrkan utan vill spara lite ström så du väljer att använda 10mA istället. Motståndet du ska koppla in i serie med lysdioden räknas då ut enligt följande:

R = (6,0 V – 3,6 V) / 0,010 A = 240 ohm

De närmaste standardvärdena för motstånd är 220 ohm och 330 ohm. Eftersom strömmen i din beräkning är lägre än lysdiodens max så kan du välja 220 ohm vilket är närmast och ger aningen högre ström. Om du vill räkna ut hur stor strömmen blir efter justeringen så använder använder du formeln ”omvänt” dvs:

ILED = (VCC – VLED) / R

Vilket i vårt exempel ger:

ILED = (6,0 V – 3,6 V) / 220 ohm ≈ 0,0109 A

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *