Mät luftfuktighet och temperatur med SHT30

SHT30 är en mycket kompakt sensor för att mäta luftfuktighet. Den kan även mäta omgivningens temperatur. Sensorn använder i2c för kommunikation. Eftersom sensorn är mycket liten och ytmonterad så använder vi en liten modul med sensorn och lite annan anpassningselektronik i den här guiden.

Kodbibliotek

Det finns flera bibliotek för att använda den här sensorn. De flesta av dem stöder flera liknande sensorer, därför heter de inte samma som sensorn. Det bibliotek vi använder i den här guiden heter ”SHT85” och stöder förutom SHT30 även SHT85, SHT31 och SHT35. Installera biblioteket som vanligt via bibliotekshanteraren i Arduino IDE.

Kopplingen

Koden

#include "SHT85.h"

// Konstant för att sätta adressen till sensorn.
// Denna behöver normalt inte ändras eftersom modulen är
// som standard satt till 0x44, men om du har flera likadana sensorer
// så kan du ställa om addressen på kortet och du behöver då uppdatera den här.
const int sht_address = 0x44;

// Definiera en variabel för sensorn.
SHT85 sht_sensor;


void setup()
{
 // Starta seriekommunikationen med en hastihget på 115200 baud.
 Serial.begin(115200);

 // Starta sensorn.
 sht_sensor.begin(sht_address);
}


void loop()
{
 // Läs in aktuella mätvärden fråpn sensorn.
 sht_sensor.read();
 float temperature = sht_sensor.getTemperature();
 float humidity = sht_sensor.getHumidity();

 // Skriv ut mätvärdena till serieporten.
 Serial.print("Temperatur: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.print(" C\tLuftfuktighet: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.println(" %");

 // Vänta 100 ms innan vi börjar om och läser in nya värden.
 delay(100);
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *