Zoidbot Mk1 – 02. Komponenter

Kopplingsplatta

Kopplingsplattan gör det enkelt att koppla ihop elektroniska komponenter med varandra genom att man sticker ner komponenters ben och sladdar i hålen. Hålen är ihopkopplade i segment enligt bilden nedan. Alla sladdar som är inkopplade till ett och samma segment blir elektriskt sammankopplade. Anslutningshålen är grupperade enligt bilden nedan.

Gruppering av kontaktpunkterna på en standard kopplingsplatta.

Arduino

Arduino är en serie små datorer som är speciellt utvecklade för att de ska vara lätta att programmera och att skapa sina egna elektroniska uppfinningar. Detta är själva hjärnan i vår robot. Det finns väldigt många kort att välja mellan och det kort vi kommer att använda heter ”Arduino Uno”. Kortet har ett antal anslutningar och dessa kan delas upp i två typer: digitala och analoga. Skillnaden mellan digital och analog är att digitala signaler är antingen på eller av, dvs antingen 5 Volt eller 0 Volt medan analoga kan vara vilken spänning som helst mellan 0 och 5 Volt. De digitala anslutningarna kan både skicka och ta emot signaler. De analoga kan bara ta emot analoga signaler, men de fungerar även som digitala anslutningar om man skulle behöva.

Motor Shield

För att utöka funktionen hos Arduino-kort finns det en lång rad extra kretskort som man kan koppla in direkt ovanpå (eller under) Arduino-kortet. Dessa kort kallas för ”shields”. För vår robot behöver vi en sådan shield för att driva våra motorer eftersom Arduino-kortet själv inte klarar av att ge ut tillräckligt mycket ström. Vi behöver därför också koppla in en strömkälla direkt till det här kortet. Kortet är dock så smart att det skicka vidare ström till Arduino-kortet så man behöver inte koppla in batterierna till båda – det räcker med att koppla in till det här kortet. Motorerna kopplas sedan in till de två kontakterna markerade med ”Motor A” och ”Motor B” respektive. Varje motor har två sladdar. I vilken ordning de kopplas in påverkar åt vilket håll som motorerna snurrar. Om en motor snurrar åt fel håll byter du bara plats på dess sladdar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *