Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning av robot med robotarm via bluetooth

#include <ContinuousStepper.h>
#include <Servo.h>

#define LEFT_MOTOR_STEP_PIN 3
#define LEFT_MOTOR_DIR_PIN 2
#define RIGHT_MOTOR_STEP_PIN A4
#define RIGHT_MOTOR_DIR_PIN A5
#define BLUETOOTH_RX_PIN 10
#define BLUETOOTH_TX_PIN 8
#define ARM_SERVO_PIN 5
#define GRIPPER_SERVO_PIN 6

#define ARM_DEFAULT_POSITION 100
#define GRIPPER_DEFAULT_POSITION 150

#define ACCELERATION 1500
#define FORWARD_SPEED 800
#define BACK_SPEED 800
#define TURN_SPEED 800


ContinuousStepper<StepperDriver> left_motor;
ContinuousStepper<StepperDriver> right_motor;

Servo arm;
Servo gripper;

unsigned long int arm_timer = 0;void forward() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(FORWARD_SPEED);
}

void backward() {
 left_motor.spin(-BACK_SPEED);
 right_motor.spin(-BACK_SPEED);
}

void turn_left() {
 left_motor.spin(0);
 right_motor.spin(FORWARD_SPEED);
}

void turn_right() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(0);
}

void rotate_left() {
 left_motor.spin(-TURN_SPEED);
 right_motor.spin(TURN_SPEED);
}

void rotate_right() {
 left_motor.spin(TURN_SPEED);
 right_motor.spin(-TURN_SPEED);
}

void stop() {
 left_motor.stop();
 right_motor.stop();
}


void run_robot(String command) {
 int pos;
 switch(command[0]) {
  case 'F':
   forward();
   break;
  case 'G':
   backward();
   break;
  case 'L':
   turn_left();
   break;
  case 'R':
   turn_right();
   break;
  case 'S':
   stop();
   break;
  case 'J':
   pos = command.substring(1, command.length()).toInt();
   arm.write(pos);
   break;
  case 'K':
   pos = command.substring(1, command.length()).toInt();
   gripper.write(pos);
   break;
  default:
   break;
 }
}


void setup() {
 left_motor.begin(LEFT_MOTOR_STEP_PIN, LEFT_MOTOR_DIR_PIN);
 right_motor.begin(RIGHT_MOTOR_STEP_PIN, RIGHT_MOTOR_DIR_PIN);
 left_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 right_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 arm.attach(ARM_SERVO_PIN);
 arm.write(ARM_DEFAULT_POSITION);
 gripper.attach(GRIPPER_SERVO_PIN);
 gripper.write(GRIPPER_DEFAULT_POSITION);
 Serial.begin(9600);
}

String command;
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {
  int ch = Serial.read();
  if (ch == '\n') {
   run_robot(command);
   command = "";
  }
  else {
   command += (char)ch;
  }
 }

 left_motor.loop();
 right_motor.loop();
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *