Zoidbot Mk2 – Undvika hinder med ultraljudssensorer

#include <ContinuousStepper.h>

#define LEFT_MOTOR_STEP_PIN 10
#define LEFT_MOTOR_DIR_PIN 9
#define LEFT_MOTOR_ENABLE_PIN 8
#define RIGHT_MOTOR_STEP_PIN 13
#define RIGHT_MOTOR_DIR_PIN 12
#define RIGHT_MOTOR_ENABLE_PIN 11

#define LEFT_US_SENSOR_TRIG_PIN 46
#define LEFT_US_SENSOR_ECHO_PIN 47
#define RIGHT_US_SENSOR_TRIG_PIN 48
#define RIGHT_US_SENSOR_ECHO_PIN 49
#define LEFT_SENSOR 0
#define RIGHT_SENSOR 1

#define ACCELERATION 800
#define FORWARD_SPEED 400
#define BACK_SPEED 400
#define TURN_SPEED 400

#define BACK_TIME 800
#define TURN_TIME 600

ContinuousStepper<StepperDriver> left_motor;
ContinuousStepper<StepperDriver> right_motor;


enum us_states {
 start_measure,
 wait_sensor_idle,
 trigger_sensor,
 wait_trigger_sensor,
 wait_sensor_ready,
 wait_echo,
 echo_received,
 timeout,
 wait_echo_die_out,
 switch_sensor
};

enum drive_states {
 drive_forward,
 backup_left,
 backup_right,
 drive_left,
 drive_right
};


struct us_sensor {
 uint8_t trig_pin;
 uint8_t echo_pin;
 int distance;
};

unsigned long int us_sensor_timer = 0;
unsigned long int drive_timer = 0;
enum us_states us_sensor_state = wait_sensor_idle;
int left_us_sensor_distance = 0;
int right_us_sensor_distance = 0;
int turn_time;

struct us_sensor us_sensors[] = {
 {
  .trig_pin = 46,
  .echo_pin = 47,
  .distance = -1
 },
 {
  .trig_pin = 48,
  .echo_pin = 49,
  .distance = -1
 }
};

unsigned int us_sensor_index = LEFT_SENSOR;

enum drive_states drive_state;

void forward() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(-FORWARD_SPEED);
}

void backward() {
 left_motor.spin(-BACK_SPEED);
 right_motor.spin(BACK_SPEED);
}

void turn_left() {
 left_motor.spin(0);
 right_motor.spin(-FORWARD_SPEED);
}

void turn_right() {
 left_motor.spin(FORWARD_SPEED);
 right_motor.spin(0);
}

void rotate_left() {
 left_motor.spin(-TURN_SPEED);
 right_motor.spin(-TURN_SPEED);
}

void rotate_right() {
 left_motor.spin(TURN_SPEED);
 right_motor.spin(TURN_SPEED);
}

void back_left() {
 left_motor.spin(-BACK_SPEED);
 right_motor.spin(0);
}

void back_right() {
 left_motor.spin(0);
 right_motor.spin(BACK_SPEED);
}

void stop() {
 left_motor.stop();
 right_motor.stop();
}

void run_us_sensor() {
 unsigned long now = micros();
 switch (us_sensor_state) {
  case start_measure:
   us_sensor_timer = now;
   us_sensor_state = wait_sensor_idle;
   break;

  case wait_sensor_idle:
   if (digitalRead(us_sensors[us_sensor_index].echo_pin) == LOW) {
    us_sensor_state = trigger_sensor;
   }
   if (now - us_sensor_timer > 50000) {
    // Timeout
    Serial.println("ERROR: Ultrasonic sensor not ready");
    us_sensor_state = timeout;
   }
   break;

  case trigger_sensor:
   digitalWrite(us_sensors[us_sensor_index].trig_pin, HIGH);
   us_sensor_timer = now;
   us_sensor_state = wait_trigger_sensor;
   break;

  case wait_trigger_sensor:
   if (now - us_sensor_timer > 10) {
    digitalWrite(us_sensors[us_sensor_index].trig_pin, LOW);
    us_sensor_timer = now;
    us_sensor_state = wait_sensor_ready;
   }
   break;

  case wait_sensor_ready:
   if (digitalRead(us_sensors[us_sensor_index].echo_pin) == HIGH) {
    us_sensor_timer = now;
    us_sensor_state = wait_echo;
   }
   if (now - us_sensor_timer > 30000) {
    // Timeout
    Serial.println("ERROR: Ultrasonic sensor not ready");
    us_sensor_state = timeout;
   }
   break;

  case wait_echo:
   if (digitalRead(us_sensors[us_sensor_index].echo_pin) == LOW) {
    us_sensor_state = echo_received;
   }
   if (now - us_sensor_timer > 30000) {
    // Timeout
    us_sensor_state = timeout;
   }
   break;

  case echo_received:
   us_sensors[us_sensor_index].distance = (now - us_sensor_timer) / (2 * 3.4);
   us_sensor_state = wait_echo_die_out;
   break;

  case wait_echo_die_out:
   if (now - us_sensor_timer > 30000) {
    us_sensor_state = switch_sensor;
   }
   break;

  case timeout:
   us_sensors[us_sensor_index].distance = -1;
   us_sensor_state = switch_sensor;
   break;

  case switch_sensor:
   /*
   Serial.print("Sensor ");
   Serial.print(us_sensor_index);
   Serial.print(": ");
   Serial.print(us_sensors[us_sensor_index].distance);
   Serial.println(" mm");
   */
   if (us_sensor_index == LEFT_SENSOR) {
    us_sensor_index = RIGHT_SENSOR;
   }
   else {
    us_sensor_index = LEFT_SENSOR;
   }
   us_sensor_state = start_measure;
   break;

  default:
   us_sensor_state = start_measure;
   break;
 }
}void drive_robot() {
 switch(drive_state) {
  case drive_forward:
   forward();
   if (us_sensors[LEFT_SENSOR].distance < 200 && us_sensors[LEFT_SENSOR].distance > 0) {
    drive_timer = millis();
    drive_state = backup_right;
    Serial.println("Obsacle to the left");
   }
   else if (us_sensors[RIGHT_SENSOR].distance < 200 && us_sensors[RIGHT_SENSOR].distance > 0) {
    drive_timer = millis();
    drive_state = backup_left;
    Serial.println("Obstacle to the right");
   }
   break;

  case backup_left:
   backward();
   if (millis() - drive_timer > BACK_TIME) {
    drive_timer = millis();
    drive_state = drive_left;
    turn_time = TURN_TIME - 300 + random(600);
    Serial.println("Turning left");
   }
   break;

  case backup_right:
   backward();
   if (millis() - drive_timer > BACK_TIME) {
    drive_timer = millis();
    drive_state = drive_right;
    turn_time = TURN_TIME - 300 + random(600);
    Serial.println("Turning right");
   }
   break;

  case drive_left:
   back_left();
   if (millis() - drive_timer > turn_time) {
    drive_state = drive_forward;
    Serial.println("Driving forward");
   }
   break;

  case drive_right:
   back_right();
   if (millis() - drive_timer > turn_time) {
    drive_state = drive_forward;
    Serial.println("Driving forward");
   }
   break;

  default:
   drive_state = drive_forward;
   break;
 }
}


void setup() {
 srand(A0);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Initializing");
 // Setup left motor
 left_motor.begin(LEFT_MOTOR_STEP_PIN, LEFT_MOTOR_DIR_PIN);
 left_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 // Setup right motor
 right_motor.begin(RIGHT_MOTOR_STEP_PIN, RIGHT_MOTOR_DIR_PIN);
 right_motor.setAcceleration(ACCELERATION);
 // Setup ultra-sonic sensors
 pinMode(us_sensors[LEFT_SENSOR].trig_pin, OUTPUT);
 pinMode(us_sensors[RIGHT_SENSOR].trig_pin, OUTPUT);
 pinMode(us_sensors[LEFT_SENSOR].echo_pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(us_sensors[RIGHT_SENSOR].echo_pin, INPUT_PULLUP);
 Serial.println("Starting");
}


unsigned long test_timer = 0;
void loop() {
 run_us_sensor();
 drive_robot();
 left_motor.loop();
 right_motor.loop();
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *