Blog

R-Bot 80 Main Computer

The main computer of the robot will be based on the 6502 CPU which was immensely popular in the late 1970-ies to late 1980-ies and used in many home computers …

Styr servon med PWM Shield

PWM-shielden som finns för Arduino är ett praktiskt sätt att utöka antalet PWM-utgångar och för att styra många lysdioder, servon etc. samtidigt, och utan att ta upp anslutningar på Arduino-kortet. …

Zoidbot TG – Fjärrstyrning med Bluetooth

Denna kod låter dig fjärrstyra din robot med en mobiltelefon (Android) via bluetooth. Beskrivning av koden Importera bibliotek Motorerna på roboten är så kallade stegmotorer. Normala motorer roterar när de …

Hur man löder elektronik

Lödning är ett sätt att foga samman två metalldelar. Man gör detta genom att smälta en metall (lödtenn) med låg smältpunkt och låter den flyta ut mellan de två metalldelarna. …