• Att använda lysdioder

    Att använda lysdioder

    En lysdiod fungerar ungefär som en lampa, men till skillnad från en lampa som lyser starkare ju högre spänning den får så beror en lysdiods ljusstyrka på strömmen istället. Man …


  • Hur man löder elektronik

    Hur man löder elektronik

    Lödning är ett sätt att foga samman två metalldelar. Man gör detta genom att smälta en metall (lödtenn) med låg smältpunkt och låter den flyta ut mellan de två metalldelarna. …