Kodlås med Arduino

Ett enkelt kodlås består av en knappsats, en kontroller och ett relä som aktiverar ett elektriskt lås. Här visar vi hur man bygger ihop och programmerar ett väldigt enkelt sådant …

Styr unipolär stegmotor med Arduino

Unipolära stegmotorer är ganska ovanliga nuförtiden eftersom de generellt inte är lika kraftfulla som bipolära motorer av samma fysisk storlek. De är däremot enklare att driva och kräver enklare elektronik. …

Läs av matris-tangentbord

Ett vanligt sätt att koppla in många knappar till en mikrokontroller utan att använda för många anslutningar är att använda ett så kallat matris-tangentbord. Knapparna i ett sådan är arrangerade …

Styr NeoPixels (WS2812B RGB-lsydioder)

WS2812b är en väldigt vanlig modell på RGB-lysdioder som oftast används i långa ljuslister, eller matris-moduler. De kallas populärt även för ”NeoPixel”. Varje lysdiod innehåller styrelektronik och styrs med hjälp …