06. Styr lysdiod med knapp

Detta projekt visar grunderna i hur man får sin Arduino att reagera på yttre händelser. I detta fall använder vi oss av en tryckknapp för att växla en lysdiod mellan …