Arduino-projekt 004 – Dimmer

I projekt 003 såg vi hur man läser in digitala händelser utifrån, dvs något som är aktivt eller inte. I det här projektet ska vi lära oss hur man läser in analoga värden, dvs ett värde som kan vara vad som helst, inte bara ett eller noll, t.ex. vattennivå, ljusstyrka...

Pin It on Pinterest