Styr unipolär stegmotor med Arduino

Unipolära stegmotorer är ganska ovanliga nuförtiden eftersom de generellt inte är lika kraftfulla som bipolära motorer av samma fysisk storlek. De är däremot enklare att driva och kräver enklare elektronik. …

Läs av matris-tangentbord

Ett vanligt sätt att koppla in många knappar till en mikrokontroller utan att använda för många anslutningar är att använda ett så kallat matris-tangentbord. Knapparna i ett sådan är arrangerade …